Hicri yılbaşı


 Hicri yılbaşı
Hicret, bir mekândan başka bir mekâna yer değiştirme anlamına gelir.
Yine hicret, kişinin, bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması anlamını da ifade eder.
İslam tarihinde ise Hircret, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’im Mekke’de ki zulumden kurtulmak amacıyla Medine’ye göç etmesidir. 
Ki, bu olay Dünya’nın gidişatına yön veren çok ama çok önemli bir stratejik ve siyasi olaydır.
Bir çok Peygamber’de hicret etmiştir.
Hz. İbrahim (a.s.), kavmi tarafından ateşte yakılmak istenince önce Filistin’e, daha sonra Mısır’a göç etmişti. Hz. Musa (a.s.) da, Mısır’dan inananlarla birlikte göç etmiş, peşlerine düşen Firavunun ordusu ise Kızıldeniz’de boğulmuştu.
Cenab-ı Hak kendisi yolunda hicret edenleri şöyle övmekte ve müjdelemektedir: “İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar kazananların ta kendileridir.”
Bu önemli olay yani Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesi,  Hz. Ali’nin (r.a.) teklifiyle Hz. Ömer (r.a.) zamanında Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. Hicret Rebiulevvel ayında gerçekleşmişti. Kameri yıl ise Muharrem ayı ile başladığı için Muharrem’in birinci günü yılbaşı oldu.
Müslümanların yılbaşısı oldu.
Önümüzdeki günlerde de Hicri Yılbaşı’nı kutlayacağız.
Sakın ola ki aldananlardan olmayalım.
Çünkü birileri yılbaşını kutlarken, Müslümanların kendi yılbaşısı olan Hicri Yılbaşı’ndan bi haber olmaları, bir inanan insan için kayıptır.
Bizim yılbaşımız, Hicri olanıdır.
Miladi olan, iş hayatımızın yılbaşısıdır.
Duygumuza ve düşüncemize müdahale edemez.
Etmemelidir de…
Bu yılbaşı bizler için nefis muhasebesine bir vesile olsun. Medineli Müslümanların Akabe’deki iman ve şuuruyla dolalım ve Rasulullah’ın (s.a.v.) manevi huzurunda O’nun yolundan ayrılmayacağımıza dair kesin söz verelim. Tüm kötülüklerden, fenalıklardan, haramlardan Kur’an’a ve Cenab-ı Hakk’a hicret edelim.’’Gerçek muhacir, hata ve günahları terk edendir.’’ Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye yapmış olduğu Hicret (Göç)İslam tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de mühim bir hadise idi. Bu hadise, Müslümanların kurtuluşu büyük İslam inkılâplarının başlangıcı oldu. Hicretten önce Müslümanlık, puta-tapıcılığın korkunç baskısı altında idi. İslam dini hicret sayesinde bu baskıdan kurtuldu, istikbale kavuştu. Yayılma imkânını buldu. Medeni dünyaya kendini tanıtmaya muvaffak oldu. İnşallah bu hicri yılbaşı da bizim kurtuluşumuza, Müslümanların kurtuluşuna, inananların şuurlaşmasına, iktidardakilerin dengeli ve vatanperver olmasına, bayrağımızın şanlı bir şekilde dalgalanmasına, vatanımızın bir bütün olarak muhafaza edilmesine vesile olur.
Bütün inananların Hicri Yılbaşı’nı kutluyorum.
Mübarek olsun…
 
  • PAYLAŞ